Przydatne linki


Przeglądarka Ksiąg Wieczystych - strona internetowa działająca pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości, zapewniająca dostęp do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych.

Przeglądarka KRS - zawiera system eMS, który zarówno przedsiębiorcom jak i osobom prywatnym zapewnia bezpłatny dostęp do informacji zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Przeglądarka CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

Rejestr Aktów Poświadczenia Dziedziczenia - właścicielem tego serwisu jest Krajowa Rada Notarialna. Dzięki prostej w obsłudze wyszukiwarce w łatwy sposób można odnaleźć interesujące nas informacje.

Geoportal - zadaniem tego portalu jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez udostępnienie im usług opartych o dane geoprzestrzenne .

Lista Tłumaczy Przysięgłych - lista ta zawiera aktualny rejestr wszystkich tłumaczy przysięgłych wraz z danymi teleadresowymi.

Adres i kontakt


Kancelaria Notarialna Dagmara Antosiak
Adres: 32-070 Czernichów 162
Telefon: 660-134-992
12 422 56 24
E-mail: dagmara.antosiak@kin.pl
kancelaria@unotariusza.com


Copyright ©2015 Notariusz w Czernichowie
Kancelaria Notarialna Dagmara Antosiak
Strona internetowa - TS-projekt